Retur

Politica de Retur - Returnarea produselor

Echipa noastră dorește să își mulțumească toți clienții și să îi știe fericiți cu alegerile făcute. Este posibil ca unii clienți să dorească să restituie produsele cumpărate de la noi. Înțelegem acest lucru și dorim să îi ajutăm pe aceia dintre dumneavoastră care dintr-un motiv sau altul doresc să returneze produsele.

Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar clienților persoane fizice și numai pentru comenzile on-line, livrate prin curier.

Condițiile de returnare/schimbare ale produselor sunt:

A. Renunțarea la produsele cumpărate fără invocarea vreunui motiv, conform legii comerțului la distanță (O.U.G. nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare până la data vânzării).

Dacă produsul comandat nu este ceea ce v-ați dorit, beneficiați de dreptul de retragere, în conformitate cu art. 9:

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage din contractul la distanță sau din contractul încheiat în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14.

(2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menționată la alin. (1) expiră în termen de 14 zile de la:

a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

b) ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

(3) Părțile contractante își îndeplinesc obligațiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Recomandăm ca produsele returnate să fie în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte, cu documentele care le-au însoțit și cu o copie a Facturii de achiziție. Returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului (spre exemplu suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor, conform celor menționate mai jos. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, șocuri etc.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 de zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din contract, dar nu înainte de data recepționării bunurilor.

Costurile serviciilor asociate deja executate la momentul livrării și sau plății comenzii, respectiv costurile de livrare, ramburs, deschidere colet, comisioanele bancare și cele pentru plata on-line vor fi deduse din prețul produsului.

Produsele vor fi returnate numai prin Fan Courier Express, la adresa indicată de noi în urma recepționării solicitării de renunțare sau la adresa: 032316 Bucuresti, Sector 3, str. Mărului 25 B, telefon: 0720.063.971.

NU acceptăm livrarea prin Poșta Română, sau cu plata ramburs, coletele trimise astfel fiind refuzate la primire, neprocesate și returnate expeditorului.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta prin e-mail la adresa: office@quark.com.ro.

Informații privind exercitarea dreptului de retragere

Instrucțiuni privind retragerea

Dreptul de retragere

Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la:

 1. ziua încheierii contractului - în cazul unui contract de prestări servicii sau a unui contract pentru furnizarea de conținuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material;
 2. ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a bunurilor - în cazul unui contract de vânzare;
 3. ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului bun - în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat;
 4. ziua la care intrați dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese - în cazul unui contract privind livrarea unui bun constând din mai multe loturi sau părți;
 5. ziua la care intrați, dumneavoastră sau o parte terță alta decât transportatorul indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului bun - în cazul unui contract pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați folosind informațiile de contact de mai jos cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract utilizând o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail). În acest scop, puteți folosi modelul de formular de retragere de mai jos; folosirea lui nu este însă obligatorie. De asemenea, puteți completa și transmite electronic de pe site-ul nostru formularul standard de retragere sau orice altă declarație neechivocă. Dacă folosiți această opțiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil (de exemplu prin e-mail), confirmarea de primire a cererii de retragere.

Date de contact:

QUARK SRL

032345 București, Sector 3

str. Mizil 2B

Telefon: 021.345.17.25

e-mail: office@quark.com.ro

Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Obligațiile care revin comerciantului în cazul retragerii

(1) Comerciantul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11.

Comerciantul rambursează sumele menționate la primul paragraf folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția ca consumatorul să nu trebuiască să plătească comisioane în urma rambursării.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), comerciantul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de comerciant.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării (cu excepția costurilor determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția plății ramburs, caz în care rambursarea se va face prin mandat poștal și cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi bunurile sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi bunurile, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Expediați bunurile sau înmânați-le direct nouă sau transportatorului desemnat de noi în confirmarea de primire a cererii de retragere, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ați comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Va trebui să suportați costul direct al returnării bunurilor.

Diminuarea valorii bunurilor returnate

Deoarece în cazul vânzărilor la distanță consumatorul nu are posibilitatea de a vedea bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage. Din același motiv, consumatorului i se permite să testeze și să verifice bunurile pe care le-a cumpărat în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor.

Pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul trebuie să le mânuiască și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real. De exemplu: consumatorul trebuie doar să probeze un articol de îmbrăcăminte, nu să îl poarte la diverse ocazii. Produsele electronice și electrocasnice se probează numai prin pornirea și oprirea acestora, NU prin folosirea acestora în scopul în care au fost produse. Prin urmare, în timpul perioadei de retragere, consumatorul trebuie să mânuiască și să inspecteze bunurile cu grija necesară.

Sunteți responsabil doar pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

Manipulările acceptate pentru determinarea naturii, calității și funcționării bunurilor sunt:

 • dezambalarea fără distrugerea sau deteriorarea ambalajelor originale;
 • inspectarea vizuală, tactilă și olfactivă (atunci când nu se încalcă prevederile de mai jos) a produselor;
 • în cazul produselor care nu necesită montarea de accesorii consumabile sau racordarea la alte utilități decât energia electrică se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora;
 • în cazul produselor care necesită montarea de accesorii consumabile (de ex.: filtre, cartușe refill, cartușe de imprimantă, toner etc.) sau racordarea la alte utilități decât energia electrică (de ex.: apă, gaz metan, aer comprimat etc.) se permite alimentarea numai cu energie electrică și pornirea/oprirea acestora și nu se permite montarea accesoriilor consumabile;
 • în cazul produselor de îmbrăcăminte sau încălţăminte se acceptă probarea acestora, fără ruperea etichetelor.

Unii consumatori își exercită dreptul de retragere după ce au utilizat bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a bunurilor. În acest caz, consumatorul nu își pierde dreptul de retragere, ci răspunde pentru eventuala diminuare a valorii bunurilor.

Acţiuni neacceptate care duc la diminuarea valorii produsului returnat sau pierderea dreptului de retragere:

 • folosirea aparatelor electrocasnice în orice alt mod decât testarea prin pornirea/oprirea aparatului;
 • ruperea sigiliilor și a etichetelor;
 • ruperea sau deteriorarea ambalajelor originale (ambalajele originale fac parte integrantă din produs);
 • zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea produselor cu substanțe externe;
 • desigilarea accesoriilor consumabile (de ex. cartușe de cerneală, toner etc.)
 • desigilarea sau instalarea licențelor software;
 • desigilarea produselor alimentare, cosmetice, de îngrijire personală, de curățenie, produselor pentru copii și nou-născuți sau de lenjerie intimă.

Pentru a proteja produsele și ambalajele originale, toate produsele expediate de noi sunt protejate prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalate în cutii din carton craft natur.

Accesoriile (manuale de utilizare, CD-uri, cabluri etc.) aflate în cutia produsului precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din produs. Ca urmare atunci când returnați un produs aveți obligația de a-l returna cu ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia.

În cazul retragerii din contract, consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării bunurilor. În cazul în care bunul returnat prezintă ambalaj original deteriorat sau incomplet, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii bunurilor. Înainte de a returna produsul vă rugăm să protejați ambalajul original cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau cu o cutie din carton. Nu tăiați ambalajul original și nu lipiți etichete sau scotch pe acesta.

Valoarea produselor folosite, cu urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se diminuează cu minim 15% din prețul de listă - reprezentând costurile de igienizare, cosmetizare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Refurbished. Valorea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuiesc înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferența dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit.

Valoarea produselor cu ambalajul original deteriorat (carton șifonat și/sau rupt și/sau tăiat și/sau găurit și/sau ud și/sau cu urme de etichete, bandă adezivă, pix, marker etc.) se diminuează cu 5% din prețul de listă.

Valoarea produselor cu ambalajul original lipsă sau incomplet (de exemplu: suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) se diminuează cu 10% din prețul de listă.

În cazul în care produsul returnat are și urme de uzură și ambalajul original deteriorat sau incomplet, valorile de mai sus se cumulează.

Produsele Cadou, Punctele Cadou, Punctele de fidelizare

Produsele Cadou, Punctele Cadou și Punctele de fidelizare se oferă ca bonus de fidelizare numai pentru cumpărăturile finale care nu se returnează. În cazul în care se exercită dreptul de retragere, Produsele Cadou, Punctele Cadou, Punctele de fidelizare se vor returna integral. Valoarea Produselor cadou nereturnate de consumator se va reține din valoarea produsului returnat, în conformitate cu prețurile din documentul de livrare.

Modalitatea de plată standard

Modalitatea de plată standard acceptată de noi este plata prin transfer bancar cu OP sau depunere de numerar la bancă în unul din conturile noastre, sau plata cu numerar în cazul achizițiilor ridicate direct de la unul din sediile noastre.

În cazul în care consumatorul optează explicit pentru o altă modalitate de plată decât cea standard (de exemplu: plata prin POS bancar integral sau în rate, plata ramburs, plata on-line integrală, plata on-line în rate etc.), consumatorul împuterniceşte comerciantul să includă aceste servicii într-un contract auxiliar de prestări servicii de intermedieri de plată încheiat cu o terță parte (bancă, poştă, firmă de curierat, procesator de plăți on-line etc.) prin care să poată furniza acest serviciu.

Consumatorul îi dă comerciantului în mod expres acordul prealabil pentru prestarea serviciilor de intermedieri de plată și/sau plata în rate în momentul lansării comenzii şi ia cunoştinţă că îşi pierde dreptul de retragere din acest contract auxiliar după executarea completă a acestor servicii de intermedieri de plată de către comerciant sau partea terţă, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Comisioanele aferente utilizării unui anumit mijloc de plată

În cazul retragerii din contract, comisioanele aferente utilizării unui anumit mijloc de plată nu vor depăși costul suportat de comerciant pentru utilizarea unor astfel de modalități de plată și vor fi suportate de consumator.

Alegerea explicită a metodelor de plată: plata on-line cu cardul, plata on-line în rate fără dobândă, plata cu cardul la POS sau plata ramburs, reprezintă acordul dumneavoastră expres pentru prestarea acestor servicii și confirmă că ați luat cunoștință de faptul că vă veți pierde dreptul la retragere și returnarea contravalorii acestor servicii, după executarea acestora de către comerciant sau partenerii săi (bănci, procesator de carduri / integratori de plăți on-line etc.).

În cazul retragerii din contract, costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de metodă de plată decât metoda de plată standard oferită de comerciant (de exemplu: plata ramburs, plata la POS, plata on-line cu card bancar, plata în rate cu sau fără dobândă), cad în sarcina consumatorului. Aceste costuri vor fi calculate pe baza listelor de prețuri standard ale firmei care a prestat acest serviciu, valablie la data prestării acelui serviciu.

Exceptări de la dreptul de retragere:

Contractul de vânzare de produse poate avea asociat și prestarea unor servicii financiar-bancare (altele decât cele metodele de plată acceptate standard, comisioane pentru utilizarea unor anumite mijloace de plată: plata on-line, plata în rate etc.), servicii de transport furnizate de terți (altele decât cele metodele de transport acceptate standard) și servicii de instalare-montaj.

Dacă ați solicitat începerea prestării serviciilor de transport, de curierat, de procesare de plăți on-line, de vânzare în rate (creditare bancară) și/sau de instalare în perioada de retragere, ne datorați o sumă proporțională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului auxiliar. Sumele datorate vor fi justificate cu documentele comerciale ale părților terțe care furnizează aceste servicii (liste de prețuri și/sau comisioane, facturi de transport, borderouri, liste de comisioane standard emise și/sau percepute de părțile terțe implicate în contractele auxiliare) și/sau listele de prețuri ale comerciantului pentru serviciile de instalare.

După prestarea completă a serviciilor asociate contractului de vânzare, în cazul retragerii din contract, consumatorul este responsabil cu plata integrală a acestora.

Nu se asigură dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele negociate în afara spațiilor comerciale pentru:

 • contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către comerciant;
 • furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a se perima rapid;
 • furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod specific comerciantului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere;
 • furnizării de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

În cazul în care au fost achiziționate mai multe produse de același fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantității este acceptată doar dacă produsele sunt sigilate;

Produsul returnat trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție în original, dacă acesta este emis de producător/distribuitor, cu excepția certificatelor de garanție emise în format electronic.

Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator: produse alimentare, produse cosmetice, produse de lenjerie etc.

Următoarele categorii de produse se pot returna doar dacă sunt sigilate:

 1. Licențe software, jocuri PC și Console, filme, muzică (toate produsele livrate pe suport digital: CD/DVD);
 2. Consumabile (filtre și cartușe filtrante, cartușe refil, acumulatori, cartușe imprimantă, accesorii birotică și papetărie etc.);
 3. Produse de îngrijire personală, cosmetice, parfumuri;
 4. Produse pentru igiena intimă (absorbante, irigatoare, gel intim etc.) și igiena dentară (periuțe de dinți, irigatoare bucale etc.)
 5. Extensii de garanții;
 6. Echipamente IT;
 7. Produsele din categoriile Electrocasnice mari și Incorporabile (mașini de spălat, aparate frigorifice, aragazuri, hote etc.);
 8. Birotica și papetărie;
 9. Produse pentru copii și nou-născuți (scutece și hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, igienă și îngrijire etc.);
 10. Articole pentru gravide (haine, accesorii maternitate și cosmetice gravide etc.);
 11. Sisteme sanitare (chiuvete și baterii chiuvete);
 12. Produsele din categoria Pet Shop;
 13. Produsele decorative și de amenajări interioare.

Notă: În cazul returnării unui produs ce se încadrează în condițiile de mai sus iar returul este refuzat, taxa de transport va fi suportată de către client. De asemenea dacă produsul a fost expediat fără a obține în prealabil număr de retur, prin alt serviciu de curierat decât cel agreat de comerciant sau cu plata ramburs, transportul înapoi va fi suportat de către consumator.

B. Model de formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat, prin e-mail sau poștă, doar dacă doriți să vă retrageți din contract:

------------------------------------

Către:

QUARK SRL
02316 București, Sector 3
str. Mărului 25B
Telefon: 021.345.17.25
Mobil (O): +40-747-829.445
Mobil (V): +40-727-241.905
e-mail: office@quark.com.ro

Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri / prestarea următoarelor servicii:

Comanda nr.:

din data:

Tip comandă (website, telefonică, e-mail):

Factura / Bon fiscal nr.:

din data:

Produsele au fost primite la data:

prin (Poștă, TNT, Fan Courier Express):

modalitatea de plată (numerar/POS, OP, ramburs, on-line, on-line în rate):

Numele consumatorului (consumatorilor) care a lansat și confirmat comanda:

Adresa de livrare a bunurilor comandate:

Produsul pe care doresc să îl returnez:

Produsul este utilizat? (Da/Nu):

Produsul are ambalajul original complet? (Da/Nu):

Produsul are ambalajul original deteriorat? (Da/Nu):

Doresc rambursarea sumelor:

• folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de mine pentru tranzacția inițială (pentru comenzile achitate prin ramburs în cont bancar (cont colector) sumele se vor returna prin ordin de plată în contul IBAN indicat de dumneavoastră);

• rambursarea sumelor prin transfer bancar în:

   - Titular cont:

   - CNP/CIF:

   - Contul IBAN:

   - Banca:

comisioanele aferente fiind suportate de către mine (consumator).

Am fost informat că nu voi primi rambursarea sumelor pentru contractele pentru care consumatorul, în momentul lansării comenzii, a dat comerciantului în mod expres acordul prealabil pentru prestarea serviciilor de: transport, curierat, plată, procesare de plată on-line, plată în rate, altele decât modalitățile de transport și plată standard acceptate de comerciant, și/sau pentru serviciile de instalarea a produselor, după executarea parțială sau completă a acestor servicii de către comerciant sau părți terţe (firmă de transport, curierat, bancă, procesator de plăți on-line, firmă de instalații etc.).

De asemenea am fost informat că nu voi primi rambursarea sumelor ca urmare a diminuării valorii bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării bunurilor.

Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator: produse alimentare, produse cosmetice, produse de lenjerie etc.

Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

------------------------------------

Vă recomandăm să utilizați serviciile de curierat, care permit urmăriea coletului. Nu suntem răspunzători pentru coletele pierdute sau deteriorate pe drumul către noi.